14:47 -- Tuesday, July 16, 2024
21:47 -- Tuesday, July 16, 2024
Japan Rail Pass and Public Transportation Japan Rail Pass en Openbaarvervoer
See below Zie lager
Using a Rental Car Een Huurauto Gebruiken
See below Zie lager
International Airports in Japan Internationale Luchthavens in Japan
Japan has 4 major international airports. Figure out which is the most suited for your needs. If you need to be in a more rural city, you will want to check domestic connections. It is not necessarily the international airport that is closest to your destination that will give you the most convenient schedule.
You also might want to find a carrier that can take you in to one airport and take you out from another one.

If you make domestic connections when arriving, you will have to clear customs with your luggage at your first Japanese airport.

Japan heeft 4 grote internationale luchthavens. Je gaat best na welke het meest geschikt is voor jouw reis. Als je in een landelijke stad moet zijn, moet je zeker de lokale verbinding nagaan. Het is niet noodzakelijk de internationale luchthaven die het dichtste bij is die de eenvoudigste verbinding zal opleveren.
Je kan eventueel ook een luchtvaartmaatschappij zoeken die je kan terug vliegen vanaf een andere luchthaven dan waar je toekwam.

Indien je bij je aankomst een binnenlandse verbinding maakt, moet je met je bagage door de douane op de eerste Japanse luchthaven.

Narita (NRT) Narita (NRT)
 • 75 min per bus/trein van centraal Tokio.
 • Narita heeft weinig binnenlandse verbindingen.
 • Tokio's binnenlandse luchthaven is "Haneda" (HND).
 • De verbinding Narita-Haneda vraagt ongeveer 90 minuten per bus/trein.
 • Vele hotels zijn vanuit de vlieghaven van Narita bereikbaar met de Limousine Bus (niet alle bestemmingen worden tijdens de ganse dag aangeboden).
  Een alternatief is om de Limousine Bus te gebruiken tot Tokyo City Air Terminal (TCAT) of de JR Narita Express tot Tokio, Shinagawa of Shinjuku. Vanaf daar wandel je of neem je een taxi naar je hotel.
 • http://www.narita-airport.jp/en/
Haneda (HND) Haneda (HND)
 • 30-60 min per bus/trein van centraal Tokio.
 • Gezien Haneda ook de binnenlandse luchthaven van Tokio is, zijn er vele en vlotte binnenlandse verbindingen.
 • De andere belangrijke internationale luchthaven in Tokio is "Narita" (NRT).
 • De verbinding Narita-Haneda vraagt ongeveer 90 minuten per bus/trein.
 • Vele hotels zijn vanuit de vlieghaven van Haneda bereikbaar met de Limousine Bus (niet alle bestemmingen worden tijdens de ganse dag aangeboden).
 • https://tokyo-haneda.com/en/
Kansai International (or "Kankuu", KIX) Kansai International (of "Kankuu", KIX)
Chubu Centrair (NGO) Chubu Centrair (NGO)
 • Opened in March 2005
 • just 30 min by train from Nagoya.
 • Its design goals included easy transfer from international to domestic flights, but due to its relative to proximity to Tokyo, there are no flights to Haneda airport.
 • http://www.centrair.jp/en/
 • Geopend in Maart 2005
 • Slechts 30 min per trein van Nagoya.
 • Eenvoudige transfers van internationale naar binnenlandse vluchten waren een van de grote doelstellingen van de architecten, maar omwille van de nabijheid van Tokio, zijn er geen vluchten naar de luchthaven Haneda.
 • http://www.centrair.jp/en/

 

Using a Rental Car

 

Een Huurauto Gebruiken
Japan has a very well developed car rental network and many convenient options, such as renting a car for 4 hours.

The big concern however is the fact that we drive on the lefthandside in Japan and that many roadsigns are only in Japanese.
Please also verify with your Embassy if your driving license is recognized in Japan. (For instance, for Belgians there are special rules: https://english.jaf.or.jp/driving-in-japan/drive-in-japan

Japan heeft een goed ontwikkeld netwerk voor huurauto's en heeft verschillende handige opties, zoals het huren van een auto voor 4 uur.

Het grote probleem is echter dat we aan de linkse kant van de weg rijden en dat vele verkeersborden enkel in het Japans zijn.
Voor Belgen is er een speciale regeling aangaande de geldigheid van het rijbewijs (het gewone Belgische Internationale Rijbewijs wordt door Japan niet erkend) : https://english.jaf.or.jp/driving-in-japan/drive-in-japan

 

Japan Rail Pass

 

Japan Rail Pass
The Japan Rail Pass (which needs to be bought OUTSIDE Japan) offers cheap rail travel for foreign visitors.

The website also offers good general travel information.

De Japan Rail Pass (die moet aangekocht worden BUITEN Japan) biedt goekoop spoorvervoer voor buitenlandse bezoekers.

De website (in het Engels) geeft ook goede algemene reisinformatie.

 

Public train and bus system

 

Openbaarvervoer
The Japanese public transportation system is characterized by an abundance of private companies that provide public transportation services in a specific area. In general the services of these companies are coordinated rather well and the traveler is often not aware that he is changing form the service system of one company into that of another one.

Here are websites in English that will help you finding the best train connections:
Jordan
Hyperdia
Google Maps can also be very useful.

Het Japanse openbaarvervoer kent een overvloed aan prive bedrijven die openbaarvervoer aanbieden in een specifiek gebied. Over het algemeen zijn de verbindingen goed op elkaar afgestemd, de reiziger is er zich dikwijls niet van bewust dat hij overschakelt van het systeem van het ene bedrijf naar dat van een ander.

Hier zijn Engelstalige websites die u kunnen helpen om de beste treinverbindingen te vinden:
Jordan
Hyperdia
Google Maps werkt ook goed in Japan, zeker in de grotere steden.

 

Maps of JR stations

 

Kaarten van JR stations
Some of the below stations might be relevant for your trip:
JR Tokyo
JR Shinagawa
JR Osaki (on the Tokyo Yamanote loop-line)
JR Shinjuku
JR Yokohama

index of Tokyo-area JR station maps
index of Osaka/Kyoto-area JR station maps

Sommige van de stations hieronder zijn mogelijk van belang gedurende je reis:
JR Tokyo
JR Shinagawa
JR Osaki (op de Tokio Yamanote lus-lijn)
JR Shinjuku
JR Yokohama

index van JR stationskaarten in de Tokio regio
index van JR stationskaarten in de Osaka/Kyoto regio

 

Metro Networks

 

Metro Netwerken
Tokyo Metro
Osaka Metro
Tokio Metro
Osaka Metro

 

IC-card

 

IC-kaart
Since March 23, 2013 the electronic payment system of most transport-providers (bus, train) in Japan are integrated, meaning that with 1 IC-card (such as "PASMO" and "SUICA" from the Tokyo-area or "ICOCA" and "PiTaPa" from the Osaka-area) you can ride on most buses or trains, anywhere around the major cities in Japan.
see also here

It is strongly suggested you get one of these pre-paid cards.

Sinds 23 maart 2013 zijn de electronische betaalsystemen van de meeste vervoersmaatschappijen op elkaar afgestemd. Dat wil zeggen dat je met 1 IC-kaart (zoals "PASMO" en "SUICA" van de Tokio-zone of "ICOCA" en "PiTaPa" van de Osaka-zone) bijna overal in Japan op meeste bussen of treinen kunt.
zie ook hier (in het Engels)

Het is ten stelligste aangeraden dat je je zulk een voorafbetaalde kaart aanschaft.

 

 

Below links give the websites and timetables of some important lines

 

 

Onderstaande links geven de websites en de tijdstabellen van enkele belangrijke lijnen

Train route planner "Jorudan" (in English)

 

Narita Express (NEX - link between Narita and Tokyo)

Airport Limousine Bus (buslink between Narita, Haneda and Tokyo)

Odakyuu (linking Shinjuku/Tokyo with Odawara and Hakone)

 

Osaka Airport Limousine (buslink between Itami, Kansai International and Osaka)

JR Haruka (access to Kansai International Airport Osaka)

Nankai line (access to Kansai International Airport Osaka)

Treinrouteplanner "Jorudan" (in het Engels)

 

Narita Express (NEX - link tussen Narita en Tokio)

Airport Limousine Bus (buslink tussen Narita, Haneda and Tokio)

Odakyuu (verbindt Shinjuku/Tokio met Odawara en Hakone)

 

Osaka Airport Limousine (buslink tussen Itami, Kansai International en Osaka)

JR Haruka (verbinding met Kansai International Airport Osaka)

Nankai lijn (verbinding met Kansai International Airport Osaka)