14:27 -- Tuesday, July 16, 2024
21:27 -- Tuesday, July 16, 2024
         
Business Model Zakenmodel

D-VECS is specialized in helping foreign companies to do business in Japan. We can assist with market studies and with the preparation of strategies, but best results are obtained if D-VECS also gets involved in client-relations. That can either be the search for or support of an appropriate Japanese importer or the local support for a direct sales organization partially operated from abroad.

For Business Support Projects, D-VECS prefers to position itself as your consultant and advisor, rather than as your distributor. The intention is to ensure that D-VECS' goals are identical to your goals. Positioned as advisor, there can never be a conflict of interest between yourself and D-VECS.

D-VECS has a unique pricing policy in place that guarantees that you, our customer, keep control over the expenses. Please contact us for more information.

D-VECS is gespecialiseerd in het helpen van Westerse bedrijven bij hun zakendoen in Japan. We kunnen helpen met marktstudies en bij de voorbereiding van een Japan-strategie, maar we halen over het algemeen de beste resultaten als we ook betrokken worden bij de klanten-relaties. Dat kan zijn in de vorm van het zoeken naar of supporteren van een Japanse invoerder of in het lokaal supporteren van een directe-verkoopsorganisatie die gedeeltelijk vanuit het buitenland werkt.

Voor Business Support Projecten, prefereert D-VECS om zich te positioneren als consultant en adviseur, eerder dan als distributeur. De bedoeling is om te garanderen dat D-VECS' doelstellingen en de doelstellingen van zijn klanten identiek zijn. Gepositioneerd als adviseur, kan er nooit een belangenconflict ontstaan tussen de klant en D-VECS.

D-VECS heeft een unieke prijspolitiek die garandeert dat u, onze klant, controle houdt over de kosten. Contacteer ons voor meer informatie.

Downloads (pdf) Downloads (pdf)
Introduction to D-VECS D-VECS' Introductie
Download D-VECS' profile. Download D-VECS' profiel.
"The Foodchain of Japanese Retail Business
The IMPORTER, a Blessing or a Curse?"
"The Foodchain of Japanese Retail Business
The IMPORTER, a Blessing or a Curse?"
A short memo by D-VECS' Dirk Van Eester about the basics of Japanese retail business, focussing on the position of the "importer".
This memo includes some suggestions how to diminish the risks of working with a not-so-very-good importer. It also points out how D-VECS can help with this.
English memo
Een korte memo door D-VECS' Dirk Van Eester over de basis princiepes in de Japanse groot/kleinhandel. De memo focust op de positie van de "invoerder".
Deze memo bevat enkele suggestie om de risico's van het werken met een niet-perfecte invoerder te beperken. We geven ook aan hoe D-VECS je hierbij kan helpen.
Nederlandse memo
"Doing Business in Japan - A Welcome Challenge" "Doing Business in Japan - A Welcome Challenge"
An article by D-VECS' Dirk Van Eester in the "Summer 2005" edition of the Newsletter of the Belgian-Luxembourg Chamber of Commerce in Japan.
English article
Een artikel door D-VECS' Dirk Van Eester in de "Summer 2005" editie van de "BLCCJ Newsletter" van de Belgisch-Luxemburgse Kamer van Koophandel in Japan. (enkel in het Engels)
Engels artikel
"In de ban van Japan"
("Fascinated by Japan")
"In de ban van Japan"
An interview with Dirk Van Eester in the "August-September 2007" edition of the Members' magazine of Flemish Academic Engineers.
Dutch article
English translation
Een interview met Dirk Van Eester in het "augustus-september 2007" nummer van het "Ingenieursblad".
Nederlands artikel
Article & radio-interview by Radio Vlaanderen Internationaal Artikel & radio-interview door Radio Vlaanderen Internationaal
(vroegere "BRT Wereldomroep")
An article and radio-interview with Dirk Van Eester by Lea Van Hoeymissen of Radio Vlaanderen Internationaal. (Dutch only)
rvi interview article
Een artikel en interview met Dirk Van Eester door Lea Van Hoeymissen van Radio Vlaanderen Internationaal (de vroegere "BRT Wereldomroep")
rvi interview artikel
Article in "STEP", the premier Japanese magazine for English-language educators Artikel in "STEP", het Japanse tijdschrift voor leerkrachten Engels
In the July-August 2005 number of STEP, an article of D-VECS' Masako NISHIKAWA appeared about her life as English-language professional. (Japanese only)
STEP article
In het juli-augustus 2005 nummer van STEP verscheen een artikel van de hand van D-VECS' Masako NISHIKAWA over haar activiteiten als een specialist in de Engelse taal. (enkel in het Japans)
STEP article