06:57 -- Friday, June 21, 2024
13:57 -- Friday, June 21, 2024
Automatic Translation Automatische Vertaling

With the European experience of automatic translation (such as Google Translate) it is very tempting to apply this technology to Japanese as well.
However, automatic translation that involves Japanese (either direction) is not on par with for instance Dutch-English. For all business purposes, automatic translation is not an option ... and very cheap translation agencies neither as they sometimes rely - deeper in the execution chain - on automatic translation.

Especially with languages where you can not judge yourself if the translation is OK or not, beware !

Met de Europese ervaringen in automatische vertaling (zoals Google Vertalen) in het achterhoofd, kan het erg verleidelijk zijn om deze technologie ook op het Japans toe te passen.
Automatische vertaling van-of-naar het Japans is echter helemaal niet op hetzelfde niveau als bij voorbeeld Nederlands-Engels. Voor zakelijk gebruik is automatische vertaling geen optie ... en erg goedkope vertaalbureaus ook niet want die vertrouwen soms impliciet - ergens diep in de uitvoering - op automatische vertaling.

Wees in het biezonder voorzichtig met talen waar je zelf niet de kwalitiet van de vertaling kan controleren.

Below, the automatic translation of the first page of the D-VECS' website, once from Dutch to English, once from Japanese to English. Please judge for yourself the difference in quality.

Hieronder, de automatische vertaling van de eerste pagina van de D-VECS website, een keer vanuit het Nederlands naar het Engels, een keer vanuit het Japans naar het Engels. Oordeel zelf over het verschil in kwaliteit.